Hôm nay là:
Sưu tập của tôi
Mô tả bộ sưu tập:

Hướng dẫn thu nhận:

 • Không thu nhận các trang web có nội dung xấu hoặc các liên kết được cung cấp có nội dung xấu như phản động, khiêu dâm, cờ bạc v.v... và cả các trang web có tên hoặc nội dung vi phạm các chính sách và quy định của quốc gia có liên quan;
 • Không thu nhận các trang web có chứa vi-rút, trojan, nhảy lên tệp đính kèm hoặc cố tình thay đổi cài đặt máy tính của người khác và các trang web có nhiều tab quảng cáo;
 • Không thu nhận các trang web có tên và nội dung thực tế không phù hợp, ví dụ như trang web của bạn đang được xây dựng, hoặc chưa xác định rõ ràng chủ đề, vui lòng không đăng ký thu nhận lúc này, hoan nghênh bạn đăng ký lại sau khi trang web của bạn đã hoàn tất việc xây dựng;
 • Không thu nhận các văn bản có cùng tên với cùng loại hình trang web, ví dụ như “Nhạc trực tuyến”, vui lòng sử dụng tên trang web thích hợp để làm tên đăng ký, ví dụ như trang web http://www.115.vn/;
 • Không thu nhận các trang web không có tên miền cấp cao nhất, phụ thuộc vào các trang web khác, không có nội dung thực tế, chỉ cung cấp trang web được hướng đến tên miền hoặc các chỉ có một trang nội dung;
 • Các trang web công ích, hoặc trang web có nội dung được xác nhận là độc đáo thì được ưu tiên thu nhận trước
 • Hoặc có ý kiến đóng góp hay nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi
 • Phương thức liên hệ:
 • Email:3858688@qq.com

  Mã liên kết: